Craft and Integration

Craft and Integration är ett projekt som använder hantverk, konst och design som metod för integration, språkinlärning, inkludering och samhällsintroduktion. Vi arbetar tillsammans med asylsökande/nyanlända kreatörer. Vi anordnar workshops eller träffar kreativt yrkesverksamma svenskar och besöker utställningar för att utöka de medverkandes kontaktnät. De medverkande i är just nu till största delen kvinnor som varit yrkesverksamma eller studerat något kreativt i Ukraina.
Craft and Integration

Foto: