Billander Andersson Borgegård-Älgå

Vi träffades under utbildningen Research Lab Craft på Konstfack 2021/22. Utifrån tre olika perspektiv undersöker och relaterar vi till begreppet plats. Vilken betydelse och inverkan har olika platser på människan? Elisabeth Billander arbetar utifrån och med en befintlig plats. Elinor Andersson söker efter och arbetar med en inre plats. Sara Borgegård Älgå reflekterar i sitt arbete över det offentliga rummet.
Billander Andersson Borgegård-Älgå