Åsa Lockner

Åsa Lockner är konsthantverkare med utbildning från Konstfack. Hon har även arbetat som curator, verksamhetsledare och projektledare inom fältet. I sitt konstnärskap söker sig Åsa till en balanserad disharmoni som hittills resulterat i smyckekonst. Men något är på väg att förändras – verken utökas successivt med en tydlig uppåtgående skalförskjutning.
Åsa Lockner

Foto: David Taylor