Åsa Lockner

Åsa Lockner (f. 1973) är utbildad på Konstfack och har varit verksam både som utövande konstnär/konsthantverkare och som curator/verksamhetsledare/projektledare inom fältet. Sedan 2016 bor och verkar hon i Mellösa.

I sitt konstnärskap har Åsa successivt sökt sig till en balanserad disharmoni. Fram till idag har resultatet hamnat inom smyckekonst men utökas nu successivt med en tydlig skalförskjutning. Under Craft Week visar hon arbeten på VERK, en av Sveriges mest framåtsyftande möbeltillverkare.
Åsa Lockner